Menu Close

ZAŽELI FAZA 4

Naziv projekta

Najbolje tek dolazi

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Ugovor br.: SF.3.4.11.01.0378 Naziv projekta:  Najbolje tek dolazi Korisnik Ugovora: Šahovski klub Novi Zagreb Trajanje projekta: 12/2023 – 12/2026 Ovime pozivamo: STARIJE…

Korisnik

Šahovski klub Novi Zagreb

Partneri

Udruga IOK ZG

ORR

Cilj projekta

Cilj projekta zaposliti nezaposlene žene u nepovoljnom položaju na tržište rada kako bi se potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Opis projekta

Zapošljavanje žena koje će svojim radom u skladu s projektnim aktivnostima poboljšati kvalitetu života korisnicima – obavljati će poslove iz aktivnosti 1 prema UPZ ovisno o potrebama korisnika. To će se odnositi na pomoć u socijalnoj integraciji, podizanje i dostavu lijekova, pomoć u dostavi namirnica itd. Za šest osoba biti će zadužena jedna žena. Praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena uključene su u aktivnosti.

Obrazovanje i osposobljavanje žena – odnosi se na verificirane programe usavršavanja koje će ženama pomoći konkurentnosti na tržištu rada čime će se unaprijediti njihovo znanje i vještine. Programe izabiru zaposlene žene na temelju svojih želja i potreba.

Vrijednost projekta

Očekivani rezultati projekta

Održivost projekta vidljiva je kroz osiguranje prepoznatljivosti prijavitelja koji će zaposliti nezaposlene žene koje će nakon završenog projekta biti osposobljene za samostalan rad. S ciljem postizanja održivosti projekta planira se daljnja suradnja s civilnim društvom, gradom, županijom te je moguća je kroz donacije putom promocije aktivnosti iz programa kojima se žele prikupiti sredstva za daljnji nastavak aktivnosti po završetku ovog programa; sufinanciranje putem javnih poziva i natječaja; financijska podrška kroz financiranje projektnih aktivnosti; podrška projekta u vidu osiguranja materijala te ostale opreme potrebne za provedbu aktivnosti.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

KONTAKT